Askeri Modernlesmenin Dini Mudafaasi: Es'ad Efendi'nin Serhli Es-Sa'yu'l-Mahmud Tercumesi (Dergah Yayinlari #567) (Paperback)

Askeri Modernlesmenin Dini Mudafaasi: Es'ad Efendi'nin Serhli Es-Sa'yu'l-Mahmud Tercumesi (Dergah Yayinlari #567) Cover Image
Not available to order
Stock uncertain--should fulfill within 10 days or so

Description


Osmanlı ve İsl m d nyasında modernleşme hareketleri asker yenilgilerin ve toprak kayıplarının artmasıyla birlikte asker sistemde yapılan Batı tarzı yeniliklerle başlamıştır. Hususen XVIII. asrın ikinci yarısından itibaren teşebb's edilen bu yeniliklerin meşruiyetini ve gerekliliğini savunmak zere bir kısım ulemanın risaleler kaleme aldıklarını g rmekteyiz.

Bu kitabın temel meselesi, modernleşme tarihimizin ilk safhası diyebileceğimiz bir zaman diliminde yaşamış M sl man d ş n r ve ilim adamlarının modernleşme hadisesiyle nasıl ve hangi d zeyde ilişki kurduklarını anlamaya ve a ıklamaya alışmaktır.

Bu soru, zikredilen d nemde yaşamış ilmiye mensubu bir zatın kaleme aldığı bir risale merkeze yerleştirilerek cevaplandırılmaya alışılıyor...

Kitap DetaylarıProduct Details
ISBN: 9789759954642
ISBN-10: 9759954648
Publisher: Cagaloglu Publishing House
Publication Date: May 25th, 2016
Pages: 250
Language: Turkish
Series: Dergah Yayinlari