Moja Stredomorská Diéta 2022: Lahodné Recepty Na Zvýsenie Vasej Energie (Paperback)

Moja Stredomorská Diéta 2022: Lahodné Recepty Na Zvýsenie Vasej Energie By Gustáv Blaho Cover Image
$39.43
NOT on our shelves now. Usually ships from warehouse in several days.
(This book cannot be returned nor exchanged.)

Description


Chcete poznať veľa r chlych a jednoduch ch receptov pre vasu mikrovlnn r ru?

Ak no, ste na spr vnom mieste

Mikrovlnn varenie sa stalo neoddeliteľnou's časťou n sho rusn ho kazdodenn ho zivota a poskytlo n m viac flexibility a slobody v kuchyni aj mimo nej. R chla, chladn , hygienick a spoľahliv , mikrovlnn r ra funguje ako k zlo, var ako sen a spotrebuje len minim lnu elektrinu, čo je d lezit faktor v časoch rast cich n kladov na energiu a potreby setriť tam, kde sa d .


Je uzn van m faktom, ze mikrovlnn r ry nem zu plne nahradiť konvenčn r ry a varn dosky, ale id k tomu veľmi ďaleko.

Mikrovlnn r ra vyuz van na pln kapacitu sa m ze stať najefekt vnejs m, najcennejs m a najrespektovanejs m zariaden m vo vasej kuchyni.

Na čo este čak s?

Vezmite si k piu terazProduct Details
ISBN: 9781837892969
ISBN-10: 1837892962
Publisher: Gustav Blaho
Publication Date: July 18th, 2022
Pages: 222
Language: Slovak