Gusto Kong Kumain ng mga Prutas at Gulay: I Love to Eat Fruits and Vegetables (Tagalog Edition) (Tagalog Bedtime Collection) (Paperback)

Gusto Kong Kumain ng mga Prutas at Gulay: I Love to Eat Fruits and Vegetables (Tagalog Edition) (Tagalog Bedtime Collection) Cover Image
$20.24
NOT on our shelves now. Usually ships from warehouse in several days.
(This book cannot be returned nor exchanged.)

Description


Jimmy, the little bunny, likes to eat candy. He sneaks into the kitchen to find a bag with candies that was hidden inside the cupboard. What happens right after Jimmy climbs up to reach the bag of candy? You will find out when you read this illustrated children's book. Since that day, he starts to develop healthy eating habits and even likes to eat his fruits and vegetables.

Mahilig kumain ng kendi si Jimmy, ang maliit na kuneho. Kumukupit siya ng kendi mula sa supot na nakatago sa aparador ng kanilang kusina. Ano ang mangyayari pagkaraang akyatin ni Jimmy ang aparador para kumuha ng kendi? Malalaman mo ang sagot kapag binasa mo ang librong ito. Simula noon, natuto na siyang kumain ng masustansiyang pagkain at nagustuhang kumain ng prutas at gulay.Product Details
ISBN: 9781772681857
ISBN-10: 1772681857
Publisher: Kidkiddos Books Ltd.
Publication Date: January 16th, 2016
Pages: 32
Language: Tagalog
Series: Tagalog Bedtime Collection